Становище относно питане на общински съветник, който е и адвокат, извършващ правно обслужване на болница, едноличен собственик на капитала на която е община Гоце Делчев

Становище по запитване