Становище относно питане за полагане на труд от общински съветник в общинска фирма и в общинско предприятие

Становище по запитване