Становище по питане на кмета на община П.

Становище по запитване