Покажи брой 
Заглавие
Отговор по запитване относно запитване на НАП във връзка с попълване на т. 4 от декларацията по чл.12, т.2 от ЗПУКИ
Отговор по запитване относно наличие на конфликт на интереси при участия в тръжни процедури на общински съветник и относно назначения от кмет на свързани лица в гр. Вълчедръм
Становище по питане на Агенцията за социално подпомагане
Становище относно реда и начина за гласуване на решение за ползване на общинските пасища и мери в общински съвет - Искър
Становище относно питане на Директор на Национален център по наркомании, чийто брат е лекар в общинско лечебно заведение
Становище относно питане на общински съветник, който е и адвокат, извършващ правно обслужване на болница, едноличен собственик на капитала на която е община Гоце Делчев
Становище относно питане на директора на Целодневна детска градина - гр. Априлци
Становище относно питане за полагане на труд от общински съветник в общинска фирма и в общинско предприятие
Становище относно наличие на конфликт на интереси при участие в тръжни процедури на общински съветник и относно назначаване от кмета на свързани лица
Становище по питане на кмета на община П.