Списък на РЕШЕНИЯТА '12

Решение №92 / 19.07.2012 г. против директора на регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите - гр. Варна
Решение №91 / 19.07.2012 г. против общински съветник в Общински съвет Горна Малина
Решение №90 / 19.07.2012 г. относно директор на СОУ Васил Левски гр. Троян
Решение №89 / 17.07.2012 г. относно кмет, зам. кмет и общински съветници от Община Силистра
Решение №88 / 12.07.2012 г. срещу кмета на гр. Бобов дол и общински съветници от Общински съвет - гр. Бoбов дол
Решение №87 / 12.07.2012 г. относно заместник-министър на земеделието и храните
Решение №86 / 12.07.2012 г. относно общински съветник от общински съвет Гоце Делчев
Решение №85 / 12.07.2012 г. против бивш общински съветник и настоящ депутат от СДС
Решение №84 / 10.07.2012 г. против председател на Селскостопанската академия
Решение №83 / 05.07.2012 г. против директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Ловеч