Списък на РЕШЕНИЯТА '12

Решение №102 / 07.08.2012 г. против главен юрисконсулт в Община Ловеч
Решение №101 / 09.08.2012 г. против кмета на община Якоруда
Решение №100 / 26.07.2012г. против заместник-председател на Окръжен съд - Перник
Решение №99 / 24.07.2012г. против старши експерт в дирекция "Бюро по труда" - гр. Сандански
Решение №98 / 24.07.2012г. относно общински съветник от Общински съвет - Стражица
Решение №97 / 24.07.2012 г. относно общински съветник от гр. Дряново
Решение №96 / 24.07.2012 г. относно общински съветник от Общински съвет - Струмяни, който е и главен счетоводител на училище
Решение №95 / 19.07.2012 г. относно директор на Териториално поделение "Държавно горско стопанство Хасково"
Решение №94 / 19.07.2012 г. против кмета на Община Монтана по повод закупуване на лекарства от свързани лица
Решение №93 / 19.07.2012 г. относно кмета на Община Монтана по повод на ФК Монтана 1921