Списък на РЕШЕНИЯТА '12

Решение №122 / 20.09.2012 г. относно бивш заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"
Решение №121 / 20.09.2012 г. относно заместник-кмет на Община Раковски
Решение №120 / 20.09.2012 г. срещу служител в РО НСК Ямбол
Решение №119 / 13.09.2012 г. относно директор на Дом за медико–социални грижи за деца - Видин
Решение №118 / 13.09.2012 г. относно главен публичен изпълнител в ТД на НАП - Бургас
Решение №117 / 11.09.2012 г. против председателя на Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България
Решение №116 / 11.09.2012 г. против финансов контрольор в район "Оборище", Столична община
Решение №115 / 11.09.2012 г. против общински съветник и председател на СОС
Решение №114 / 04.09.2012 г. относно бивш директор на общинско предприятие Реклама - Велико Търново
Решение №113 / 30.08.2012 г. против общински съветник в Общински съвет Червен бряг