Решение №157 / 13.12.2012 г. относно общински съветник в Общински съвет - Червен бряг

Решение №157 / 13.12.2012 г.