Решение №159 / 18.12.2012 г. против министър и служител от МОСВ, изпълнителен директор на ПУДООС и член на КН по Оп ОС

Решение №159 / 18.12.2012 г.