Решение №153 / 27.11.2012 г. против кмета на кметство Кръстава, Община Велинград

Решение №153 / 27.11.2012 г.

Особено мнение.