Покажи брой 
Заглавие
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 43/14.09.2011 г.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 40/08.02.2012г. против ръководството на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнали № 120/18.11.2011 г. и № 128/05.12.2011 г. против директор на дирекция, главен специалист и младши счетоводител в Община Б.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 138/14.11.2011 г. против „Горски надзирател“ на охранителен участък село Д. О.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 101/15.11.2011 г. против председателя на Столичен общински съвет и зам. кмета на Столична община
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 99/15.11.2011 г. против председателя на Туристическо дружество „Р.”
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 81/26.10.2011 г. против началник отдел „Образование” при Община П.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 79/25.10.2011 г. против ректор на университет и директор на Център за дистанционно обучение към университета
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 25/01.02.2012 г. против против председател на Районен съд – А.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 21/24.01.2012 г. против Г. Х. А. и съпругата му – счетоводителка в П. М.