Покажи брой 
Заглавие
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 81/13.03.2012 г. против служителка в община Тутракан
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 17/23.01.2012 г. против главен специалист в ИАМО към МЗ
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 91/20.03.2012 г. срещу декан на Ф.О.З. в М.У. – гр. П.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 90/19.03.2012 г. относно назначаването на секретар–касиер на Народно читалище П., с. Г.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 71/01.03.2012 г. относно председател на Н. Ч. “Р. И.” - гр. А.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 77/24.10.2011 г. относно кмета на Община Н., общински съветници от ОбС - Н. и служители в общинската адмнистрация
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 70/14.10.2011 г. против служители в ТД на НАП – гр. Б.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 121/21.11.2011 г. против старши инспектор по приходите при ТД на НАП Варна
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 88/15.03.2012 г. против съдия в Районен съд – гр. Т.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 96/15.11.2011 г. относно допуснати нарушения при възлагане на открита обществена поръчка по ЗОП