Покажи брой 
Заглавие
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 070 от 2012 г. срещу общински съветник в Общински съвет - гр.Т
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 193/13.06.2012 г. срещу служител в администрацията на район „Л.“ – СО
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 182/11.06.2012 г. срещу директор на ТП ДГС гр. Добринище
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 093/20.03.2012 г. срещу служители в Община Поморие
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 77 от 07.03.2012 относно служителка в дирекция „Инспекция по труда – П.“, отдел С.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 080 от 09.03.2012 относно общински съветник в Общински съвет - С.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 014 от 2012 относно главен инспектор в ИА "Медицински одит" към МЗ
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 145/28.12.2011 г. относно относно ректор на Академия гр. П.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 105/15.11.2011 г. относно общински съветници от Общински съвет - Е.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 99/22.03.2012 г. против против младши инспектор ОО КТ ДАИ - гр. П.