Покажи брой 
Заглавие
Решение №76 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 197/14.06.2012 г. против заместник-кмет на община Монтана
Решение №75 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 155/17.05.2012 г. против управителя на Надежда и синове ООД и управителя на Водолей ЕООД - гр. Севлиево
Решение №74 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 135/27.04.2012 г.
Решение №73 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 103/30.03.2012 г.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 226/2012 г. срещу председателя и секретаря на Народно читалище „Напредък-1908г“ - с. Славянци, община Сунгурларе
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 13 от 21.01.2012 г. срещу общински съветници в Общински съвет - Р.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 66/29.02.2012 г. против кмета на с. Ружинци и председател на Общинския съвет
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнали с рег. № 97/07.11.2011 г. и 106/15.11.2011 г. против директор на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – М.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег № 074 от 2012 г. срещу общински съветник в Общински съвет - Г.М.
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 63/07.10.2011 г. против секретар на Кметство О. до ноември 2011 г.