Покажи брой 
Заглавие
Решение № 87 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 102 от 30.03.2012 г. срещу директор на дом за стари хора с. Бистренци, община Бяла
Решение № 86 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 145 от 16.08.2012 г. против служители от Национална служба Охрана
Решение № 85 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал № 105 от 2012г. срещу заместник директор и началник-участък в Държавно горско стопанство гр.Върбица област Шумен
Решение № 84 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал рег.№ 104 от 2012 г. срещу председател и членове на читалищно настоятелство в гр. Нови Пазар, област Шумен
Решение № 83 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 221 от 12.07.2012г. против министър на здравеопазването
Решение № 82 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 234 от 13.07.2012г. против главен счетоводител на ТУ Габрово
Решение №81 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 239/16.07.2012 г. против кмета на с. Ярджиловци, Община Перник
Решение №80 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 161/21.05.2012 г. против приватизационни сделки при прехвърлянето на собствеността върху хотели в курорта Слънчев бряг
Решение №77 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 220/02.07.2012 г. против директора на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово
Решение за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № И-185/13.06.2012 г.