Покажи брой 
Заглавие
Решение № 97 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 094/21.03.2012 г. против държавен служител в МИЕТ
Решение № 96 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-241/16.07.2012 г. относно президент на Република България
Решение № 95 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 134 27.04.2012 г. относно ректор на Тракийския университет Стара Загора и декан на Стопанския факултет на Тракийския университет
Решение № 94 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 124 от 27.04.2012 г. против председателя на Районен съд - Хасково, председателя на Окръжен съд - Хасково и председателя на Административен съд - Хасково
Решение № 93 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 144 от 10.05.2012 г. относно общински съветници от Общински съвет - Самоков
Решение № 92 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 31 от 06.02.2012 г. против директора на ОУ "Кочо Честименски" гр. Пловдив
Решение № 91 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 233 от 13.07.2012 г. против началника на РИО-София и директора на 30 СОУ "Братя Миладинови" гр. София
Решение № 90 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 177 от 04.06.2012 г. на основание чл.30, ал.1 и 2 АПК
Решение № 89 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 205 от 20.06.2012 г. против генерален директор на медийна група
Решение № 88 за недопускане до разглеждане по същество на сигнал с рег. № 147 от 11.05.2012 г. против директора на НСОУ София