Покажи брой 
Заглавие
Решение № 106 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 291/2012 г. относно ръководител на Районен център-112 гр. Русе
Решение № 105 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 289/16.08.2012 г. против председателя на Общински съвет Горна Малина и кметски наместник на с. Макоцево
Решение № 104 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 230/11.07.2012г. против Д.Г. - юрисконсулт в АМДТ, община Петрич
Решение за прекратяване на производстваото по сигнал с рег. №058/22.02.2012 г.
Решение № 103 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 308/28.08.2012 г. относно директор на РД Борба с градушките - Монтана
Решение № 102 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 159/18.05.2012 г. относно директор на Институт по овощарство - Пловдив
Решение № 101 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 251/23.07.2012 г. относно общински съветник в Общински съвет - Сливен
Решение № 100 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 224/05.08.2012 г. против началника на РУП-С.
Решение № 99 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 294/20.08.2012 г. против председателя и членовете на НЧ Съзнание-1899, с. Типченица
Решение № 98 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 146/11.05.2012 г. против директор, библиотекар и група учинели от 2 СОУ, гр. София