Покажи брой 
Заглавие
Решение № 116 за прекратяване на производството по сигнал с рег. 262/2012 г. относно ръководител на Сметна палата сектор Враца
Решение № 115 за прекратяване на производството по сигнал с рег. №196/2012 против заместник-кмет на община Несебър
Решение № 114 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 335/13.09.2012 г. против общински съветник в Общински съвет Стамболийски
Решение № 113 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 334/13.09.2012 г. против председателя на Общински съвет Стамболийски
Решение № 112 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 333/13.09.2012 г. против общински съветник в Общински съвет Стамболийски
Решение № 111 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 332/13.09.2012 г. против общински съветник в Общински съвет Стамболийски
Решение № 110 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 331/13.09.2012 г. против против кмета на Община Стамболийски
Решение № 109 за обединяване прекратяване на производството по сигнали с рег. № 218/29.06.2012 г. и 240/16.07.2012 г. относно кмет и заместника му на гр. Димово и кмета на с. Гара Орешец
Решение № 108 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 073/05.03.2012 г. относно министри и заместник министри
Решение № 107 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 228/12.07.2012 г. относно бивш служител на ОСЗГ - Варна