Покажи брой 
Заглавие
Решение № 126 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 172/29.05.2012 г. против Общински съветници от Дряново
Решение № 125 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 302/27.08.2012 г. относно кмет на Кметство Сталийска махала
Решение № 124 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 207/21.06.2012 г. относно главен експерт в Министерство на земеделието и храните
Решение № 123 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 175/17.05.2012 г. относно директор на Регионална здравна инспекция - Софийска област
Решение № 122 за прекратяване на производството по сигнал с рег. 278/07.08.2012 г. против кмета на Община Горна Малина, Председателя на Общински съвет Горна Малина и двама общински съветници в Общински съвет Горна Малина
Решение № 121 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 336/13.09.2012 г. против общински съветник в Общински съвет Стамболийски
Решение № 120 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 326/11.09.2012г. против секретар на Община Димитровград
Решение № 119 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 054/20.02.2012 г. против директора на Младежки дом - гр. Велико Търново
Решение № 118 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 246/18.07.2012 г. относно общински съветник от Общински съвет - Червен бряг
Решение № 117 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 201/18.06.2012 г. относно общински съветник в Общински съвет - Девин