Решение № 128 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 321/292012 г. старши учител по музика в 30 СОУ “Братя Миладинови“

Решение № 128 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 321/2012 г.