Решение № 127 за прекратяване на производството по сигнал с рег. по сигнал С-423/2012г. против кметски наместник на с. Бързин,а Община Хайредин, Област Враца

Решение № 127 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 172/29.05.2012 г.