Решение № 132 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 392/2012 против Бюра по труда по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по схемата „Аз мога повече“ и срещу всички учебни центрове

Решение № 132 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 392/2012 г.