Решение № 135 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 275/2012 относно проведен конкурс за длъжността директор на детска ясла в Община Враца

Решение № 135 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 275/2012 г.