Решение № 134 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 345/2012 против началник сектор „Специализирана извънболнична помощ“ в РЗОК гр. Пловдив

Решение № 134 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 345/2012 г.