Решение № 133 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 319/2012 против oбщински съветник в Общински съветник Димово

Решение № 133 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 319/2012 г.