Решение № 130 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 309/29.08.2012 г. против заместник-ректор на НБУ и председател на настоятелството на НБУ

Решение № 130 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 309/29.08.2012 г.