Покажи брой 
Заглавие
Решение № 136 за прекратяване на производството по сигнал с рег. С-290/16.08.2012 г.
Решение № 135 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 275/2012 относно проведен конкурс за длъжността директор на детска ясла в Община Враца
Решение № 134 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 345/2012 против началник сектор „Специализирана извънболнична помощ“ в РЗОК гр. Пловдив
Решение № 133 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 319/2012 против oбщински съветник в Общински съветник Димово
Решение № 132 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 392/2012 против Бюра по труда по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по схемата „Аз мога повече“ и срещу всички учебни центрове
Решение № 131 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 072/05.03.2012 г.
Решение № 130 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 309/29.08.2012 г. против заместник-ректор на НБУ и председател на настоятелството на НБУ
Решение № 129 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 329/2012 г. против декан на Педагогически факултет към СУ
Решение № 128 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № 321/292012 г. старши учител по музика в 30 СОУ “Братя Миладинови“
Решение № 127 за прекратяване на производството по сигнал с рег. по сигнал С-423/2012г. против кметски наместник на с. Бързин,а Община Хайредин, Област Враца