Покажи брой 
Заглавие
Решение №162 / 20.12.2012 г. против началник на кабинета на председателя на КФН
Решение №161 / 20.12.2012 г. против директора ОУ "Георги Бенковски" с. Мирково, област София
Решение №160 / 20.12.2012 г. против директора на ОУ "Христо Ботев", с. Крепост, община Димитровград
Решение №159 / 18.12.2012 г. против министър и служител от МОСВ, изпълнителен директор на ПУДООС и член на КН по Оп ОС
Решение №158 / 18.12.2012 г. против против общински съветник от СОС
Решение №157 / 13.12.2012 г. относно общински съветник в Общински съвет - Червен бряг
Решение №156 / 13.12.2012 г. против директора на дирекция „ФСД“ в Община Добричка
Решение №155 / 11.12.2012 г. против общински съветник в Общински съвет Търговище
Решение №154 / 06.12.2012 г. срещу директор на дирекция в Комисия за финансов надзор /КФН/
Решение №153 / 27.11.2012 г. против кмета на кметство Кръстава, Община Велинград