Указание № 1 относно приложението на ЗПУКИ -1

Указание № 1 относно приложението на ЗПУКИ-1