Становище по запитване № 11

Становище по запитване №  11