Становище по запитване № 10

Становище по запитване №  10