Становище по запитване № 9

Становище по запитване №  9