Становище по запитване № 7

Становище по запитване №  7