Становище по запитване № 6

Становище по запитване №  6