Становище по запитване № 4

Становище по запитване №  4