Становище по запитване № 3

Становище по запитване №  3