Списък на РЕШЕНИЯТА '11

Решение № 15 / 26.10.2011 г. по сигнал относно старши инспектор от РО Инспекция за държавен технически надзор, гр. Бургас
Решение № 14 / 20.10.2011 г. по сигнал относно кмета и младши вътрешен одитор на Община Берковица
Решение № 13 / 18.10.2011 г. по сигнал относно общински съветници в Общински съвет Ямбол за мандат 2007-2011г.
Решение № 12 / 11.10.2011 г. по сигнал относно управителя на ВиK Кресна ЕООД
Решение № 11 / 11.10.2011 г. по сигнал относно ДПП Витоша, ДПП Русенски лом, ДПП Рилски манастир, ДПП Сините камъни, ДПП Златни пясъци
Решение № 10 / 29.09.2011 г. относно ВРИД директор на СОУ Св. Кирил и Методий, гр. Смолян
Решение № 9 / 29.09.2011 г. относно генерален консул на РБ в Шанхай, КНР
Решение № 8 / 21.09.2011 г. относно зам.кмет по строителството, инфраструктура и транспорт при Община Казанлък
Решение № 7 / 19.09.2011 г. относно кмет, старши юрисконуслт, главен юрисконсулт и начланик на отдел Регистрация и контрол на търговската дейност в район Възраждане при СО
Решение № 6 / 15.09.2011 г. относно началника на регионален отдел-Хасково на ГД ИДТН към ДАМТН