Решение № 24 / 22.12.2011 г. относно директора на ТП на НОИ-Разград и началник на сектор Отпускане ная пенсии в отдел Пенсии в РУСО - Разград

Решение №  24 от  22.12.2011г.

Особено мнение към Решение № 24 от 22.12.2011г.