Решение № 23 / 15.12.2011 г. относно Главен архитект на София и Министър на културата

Решение №23 / 15.12.2011г.