Решение № 22 / 08.12.2011 г. относно младши инспектор в регионален отдел „Надзор на пазара“ - гр. Бургас, към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Решение 22 от 08.12.2011г