Решение № 20 / 01.12.2011 г. относно Президента на Р.България

Решение No. 20