Решение № 17 / 15.11.2011 г. относно народен представител Лъчезар Богомилов Иванов

Решение No.17